X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

استاد

مردی می خواست تا یک طوطی سخنگو بخرد، طوطی های متعددی را دید و قیمت جوان ترین و زیباترین شان را پرسید. فروشنده گفت: '-این طوطی؟ سه چهار میلیون! ... و دلیل آورد: - 'این طوطی شعر نو میگه، تموم شعرای شاملو، اخوان، نیما و فروغ رو از حفظه!'

مشتری به دنبال طوطی ارزان تر، یکی پیدا کرد که پیر بود اما هنوز آب و رنگی داشت، رو به فروشنده گفت: '- پس این را می خرم که پیر است و نباید گران باشد'
-
این؟!... فکرش رو نکن، قیمت این بالای شش هفت میلیونه... چون تمام اشعار حافظ و سعدی و خواجوی کرمانی رو از حفظه

مرد نا امید نشد و طوطی دیگری پیدا کرد که حسابی زهوار در رفته بود، گفت: '-  این که مردنی است و حتماً ارزان... '
'-
این؟!... فکرش رو نکن، قیمت اش بالای پونزده شونزده میلیونه... چون اشعار سوزنی سمرقندی و  انوری و مولوی رو حفظه...'

مرد که نمی خواست دست خالی برگردد به طوطی دیگری اشاره می کند که بال و پر ریخته بر کف قفس بی حرکت افتاده و لنگ هایش هوا بود.... انگار نفس هم نمی کشید.
'-
این یکی را می خرم که پیداست مرده، حرف که نمی زند، حتماً هیچ هنری هم ندارد و باید خیلی ارزان باشد
...'
'- این یکی؟!.... اصلاً فکرش رو نکن! قیمت این بالای شصت هفتاد میلیونه!'
'- آخه چرا؟ مگه اینم شعر می خونه؟'
'- نه...! شعر نمی خونه، حتی ندیدم تا امروز حرف بزنه، اصلا هیچ کاری نمی کنه... اما این سه تا طوطی دیگه بهش میگن استاد!


 

Citi

 

 

 

Xerox

 

 

Ford

 

 

LG

 

 

NIke

 

 

Best Buy

 

 

Ferrari

 

 

Cisco

 

 

Dow Jones

 

 

Yahoo

 

 

Good Year

 

 

Nokia

 

 

Dell

 

 

Chrysler

 

 

3M

 

 

 

Apple