پل Millau روی رودخانه Tarn در کوه های Massif Central با ارتفاعی بیش از 300 متر ساخته شده است که حتی از برج ایفل هم بلندتر می باشد. با ستون های فولادی و بتونی که از فراز دره Tarn سربلند کرده اند، زیبایی پل دوچندان شده است.
ساختن پل در اکتبر 2001 شروع شد و قرار بود که 3 سال به طول انجامد، اما با توجه به شرایط جوی بیشتر طول کشید. این پل توسط شرکت Eiffage همان شرکتی که برج ایفل را ساخت، ساخته شده است.


یک سیستم  پیچیده از برج های هیدرولیک برای قرار دادن دکل های پل در سرجای خود استفاده شده است. این سیستم توسط شرکت Enerpac Hydraulic Systems  پیاده سازی شد. دریاگرام نحوه قرار دادن دکل های پل کشیده شده است.
دکل ها  به دو قسمت از هر دو طرف پل هل داده می شدند. و هر دوره از هل دادن 4 دقیقه بطول می انجامید و در هر دوره دکل 600 میلیمتر حرکت می کرد.

391933075_0e680ba4a3_o
در هر دو طرف دره قسمت های فلزی اسمبل شده و سپس در جای خود روی هر 7 ستون اصلی جاسازی می شدند. معمار این پل Norman Foster می گوید این پل به ظرافت یک پروانه است.