X
تبلیغات
زولا

یک عدد انتخاب کنید که کمتر از 100 باشد. اگر عدد شما یک رقمی است یک صفر جلوی آن بگذارید. (مثلا 8 را به صورت 80 در نظر بگیرید). حال رقمهای عدد انتخابی خود را باهم جمع کنید (مثلا در مورد عدد 26 رقم 2 را با 6 جمع کنید). حاصل جمع ارقام هر عددی شد آن را از عددی که انتخاب کرده بودید کم کنید (مثلا در مورد عدد 26، اگر 8 را از 26 کم کنیم حاصل 18 می شود). حال جلوی عددی که به دست آمد در آن فایلی که باز کرده بودید نگاه کنید و شکل جلوی آن را به خاطر بسپارید. روی دایره آبی رنگ کلیک کنید. جالب است ؟